Dossier 1974-75

Boek 1

Dit is de weergave van het 950 bladzijden tellende dossier (uit 1975) dat de problematiek vanuit diverse invalshoeken benadert. Hiervan bestaat er een ingekorte Nederlandse versie : De grote stad een geplande chaos ? : De Noordwijk van krot tot Manhattan / Jozef Lievens, Nicole Brasseur, Albert Martens. - Leuven : Davidsfonds, 1975. - (Horizonreeks ; 29).

Boek 1, met als inleiding bijdragen van diverse beleidsverantwoordelijken en wetenschappers, telt vier delen:

Le plan Manhattan
ou
que crèvent les expulsés ?

Eerste deel

Deel 1 beschrijft het ontstaan van het stedenbouwkundige plan 'Manhattan' van de 'Groupe Structures': een flirt tussen geld, vastgoedkapitaal, architectenbureaus en lokale en nationale politieke overheden. Zo ontstond er een heus megaproject: op een oppervlakte van 53 ha, met 80 torens op een sokkel voor voetgangers en doorkruist door twee stadsautowegen.
Daartegenover stond de plaatselijke bevolking: meer dan 10.000 mensen die daar leefden en zeer gehecht waren aan hun wijk.

Tweede deel

Deel 2 beschrijft de moeilijke en omstreden uitvoering van het plan tot einde december 1974: de dagelijkse strijd van de plaatselijke bewoners (eigenaars, huurders, handelaars, werknemers...) om te overleven en om de - door de overheden vele malen bevestigde - beloften van wederhuisvesting af te dwingen.

Derde deel

Deel 3 gaat verder in op de frontvorming van de machtigen: vastgoed, kapitaal, politieke partijen en media. Tegenover dat heuse conglomeraat stond de plaatselijk bevolking quasi machteloos. Was het plan immers niet voor het openbare nut en bij hoogdringendheid opgesteld en goedgekeurd?

Vierde deel

In deel 4 worden de acties en de reacties van de plaatselijke bevolking beschreven: de mobilisaties voor wederhuisvesting, de organisatie van het protest en de uitbouw van het maatschappelijke werk, meer bepaald, het buurtwerk.